Terik Technology AS arrangerer kurs for brukere av El-fiske apparater. Kurset er to-delt.

Del 1 tar for seg bruk, vedlikehold og sikkerhet ved bruk av El-fiske apparat.

Del 2 omhandler metoder i felt, registrering og bearbeiding av data. Kurset starter med teori og avsluttes med en praktisk del i en utvalgt elv eller bekk hvor deltakerne får testet El-fiske apparater og annet utstyr samt metoder og innsamling og behandling av data.

 

Kurset kan tilpasses ulike grupper og ønsker, avhengig av bakgrunnskunnskaper.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Hans Mack Berger (daglig leder i TOFA) som har mer enn 30års erfaring i El-fiske.

 

Her kan du se bilder fra tidligere avholdte kurs.