Terik Technology AS ble etablert i oktober 2005. Vi overtok produksjons- og salgs-rettighetene for El-fiske apparater med tilhørende utstyr fra Steinar Paulsen. Paulsens firma; Geomega AS, hadde produsert og solgt utstyr for elektrisk fiske siden 70-tallet, men ønsket å trappe ned produksjonen og konsentrere seg om andre aktiviteter. Det første El-fiske apparatet; FA1, ble utviklet i 1971. Dette apparatet ble i 1982 videreutviklet til FA2 og deretter FA3 i 1989.

På 90-tallet kom det krav om CE-merking av elektriske apparater og det ble nødvendig med ytterligere modifiseringer for i henhold til nye krav for å ivareta operatørens sikkerhet. Resultatet ble FA4, som automatisk kutter strømmen både ved fall i elva og åpning av selve apparatet. I tillegg ble det sikret mot overoppheting og i verste fall brann, ved at det ble bygget inn en temperaturovervåking som automatisk kutter all strøm hvis temperaturen overstiger 83°C. For å øke effekten ved fiske i vann med høy ledningsevne, ble det lagt til to ekstra spenningsvalg; 175 og 350V i tillegg til de opprinnelige spenningsvalgene 700 og 1400V på tidligere versjoner. 

I 1996 ble FA4 typegodkjent av NEMKO i henhold til de gjeldende krav for CE-merking.  

Terik Technology har videreført konstruksjonen for FA4, men fokusert på forbedringer for å gjøre operatørenes hverdag lettere, ved blant annet å ta i bruk ny batteriteknologi for å redusere vekt uten at det går på bekostning av brukstid.